• สาธารณสุขอำเภอ   (25)
 • ผช.นพดล   (15)
 • ผช.อิทธิพล   (240)
 • สุพัตรา   (87)
 • ปาวลี   (203)
 • ปรางทิพย์   (158)
 • รพ.สต.ทุ่งพระ   (1610)
 • รพ.สต.ดงกลาง   (1542)
 • รพ.สต.ทุ่งลุยลาย   (1516)
 • รพ.สต.โนนคูณ   (1356)
 • รพ.สต.หนองหญ้าโก้ง   (1608)
 • รพ.สต.ผาเบียด   (1204)
 • รพ.สต.ดงบัง   (1479)
 • รพ.สต.ห้วยยาง   (1661)
 • รพ.สต.ทุ่งนาเลา   (283)