• สาธารณสุขอำเภอ   (25)
 • ผช.นพดล   (15)
 • ผช.อิทธิพล   (240)
 • สุพัตรา   (238)
 • ปาวลี   (321)
 • ปรางทิพย์   (210)
 • รพ.สต.ทุ่งพระ   (3495)
 • รพ.สต.ดงกลาง   (1869)
 • รพ.สต.ทุ่งลุยลาย   (3348)
 • รพ.สต.โนนคูณ   (3203)
 • รพ.สต.หนองหญ้าโก้ง   (3405)
 • รพ.สต.ผาเบียด   (2966)
 • รพ.สต.ดงบัง   (2608)
 • รพ.สต.ห้วยยาง   (3511)
 • รพ.สต.ทุ่งนาเลา   (1673)