• สาธารณสุขอำเภอ   (26)
 • ผช.นพดล   (16)
 • ผช.อิทธิพล   (240)
 • สุพัตรา   (248)
 • ปาวลี   (327)
 • ปรางทิพย์   (232)
 • รพ.สต.ทุ่งพระ   (4398)
 • รพ.สต.ดงกลาง   (2780)
 • รพ.สต.ทุ่งลุยลาย   (4186)
 • รพ.สต.โนนคูณ   (4122)
 • รพ.สต.หนองหญ้าโก้ง   (4243)
 • รพ.สต.ผาเบียด   (3807)
 • รพ.สต.ดงบัง   (3450)
 • รพ.สต.ห้วยยาง   (4350)
 • รพ.สต.ทุ่งนาเลา   (2392)