• สาธารณสุขอำเภอ   (25)
 • ผช.นพดล   (15)
 • ผช.อิทธิพล   (240)
 • สุพัตรา   (191)
 • ปาวลี   (290)
 • ปรางทิพย์   (177)
 • รพ.สต.ทุ่งพระ   (2521)
 • รพ.สต.ดงกลาง   (894)
 • รพ.สต.ทุ่งลุยลาย   (2430)
 • รพ.สต.โนนคูณ   (2217)
 • รพ.สต.หนองหญ้าโก้ง   (2489)
 • รพ.สต.ผาเบียด   (2055)
 • รพ.สต.ดงบัง   (1758)
 • รพ.สต.ห้วยยาง   (2577)
 • รพ.สต.ทุ่งนาเลา   (838)