• สาธารณสุขอำเภอ   (22)
 • ผช.นพดล   (15)
 • ผช.อิทธิพล   (228)
 • สุพัตรา   (73)
 • ปาวลี   (118)
 • ปรางทิพย์   (120)
 • รพ.สต.ทุ่งพระ   (905)
 • รพ.สต.ดงกลาง   (837)
 • รพ.สต.ทุ่งลุยลาย   (821)
 • รพ.สต.โนนคูณ   (829)
 • รพ.สต.หนองหญ้าโก้ง   (918)
 • รพ.สต.ผาเบียด   (740)
 • รพ.สต.ดงบัง   (804)
 • รพ.สต.ห้วยยาง   (941)
 • รพ.สต.ทุ่งนาเลา   (136)