• สาธารณสุขอำเภอ   (25)
 • ผช.นพดล   (15)
 • ผช.อิทธิพล   (240)
 • สุพัตรา   (96)
 • ปาวลี   (260)
 • ปรางทิพย์   (169)
 • รพ.สต.ทุ่งพระ   (2175)
 • รพ.สต.ดงกลาง   (565)
 • รพ.สต.ทุ่งลุยลาย   (2087)
 • รพ.สต.โนนคูณ   (1898)
 • รพ.สต.หนองหญ้าโก้ง   (2156)
 • รพ.สต.ผาเบียด   (1732)
 • รพ.สต.ดงบัง   (1411)
 • รพ.สต.ห้วยยาง   (2233)
 • รพ.สต.ทุ่งนาเลา   (599)