• สาธารณสุขอำเภอ   (25)
 • ผช.นพดล   (15)
 • ผช.อิทธิพล   (240)
 • สุพัตรา   (227)
 • ปาวลี   (315)
 • ปรางทิพย์   (196)
 • รพ.สต.ทุ่งพระ   (3111)
 • รพ.สต.ดงกลาง   (1487)
 • รพ.สต.ทุ่งลุยลาย   (2997)
 • รพ.สต.โนนคูณ   (2815)
 • รพ.สต.หนองหญ้าโก้ง   (3055)
 • รพ.สต.ผาเบียด   (2596)
 • รพ.สต.ดงบัง   (2254)
 • รพ.สต.ห้วยยาง   (3158)
 • รพ.สต.ทุ่งนาเลา   (1359)