• สาธารณสุขอำเภอ   (25)
 • ผช.นพดล   (15)
 • ผช.อิทธิพล   (240)
 • สุพัตรา   (104)
 • ปาวลี   (125)
 • ปรางทิพย์   (139)
 • รพ.สต.ทุ่งพระ   (1105)
 • รพ.สต.ดงกลาง   (1041)
 • รพ.สต.ทุ่งลุยลาย   (1013)
 • รพ.สต.โนนคูณ   (1016)
 • รพ.สต.หนองหญ้าโก้ง   (1110)
 • รพ.สต.ผาเบียด   (921)
 • รพ.สต.ดงบัง   (999)
 • รพ.สต.ห้วยยาง   (1146)
 • รพ.สต.ทุ่งนาเลา   (221)