• สาธารณสุขอำเภอ   (12)
 • ผช.นพดล   (13)
 • ผช.อิทธิพล   (161)
 • สุพัตรา   (42)
 • ปาวลี   (114)
 • ปรางทิพย์   (92)
 • รพ.สต.ทุ่งพระ   (688)
 • รพ.สต.ดงกลาง   (620)
 • รพ.สต.ทุ่งลุยลาย   (608)
 • รพ.สต.โนนคูณ   (651)
 • รพ.สต.หนองหญ้าโก้ง   (701)
 • รพ.สต.ผาเบียด   (546)
 • รพ.สต.ดงบัง   (584)
 • รพ.สต.ห้วยยาง   (710)
 • รพ.สต.ทุ่งนาเลา   (95)