• สาธารณสุขอำเภอ   (25)
 • ผช.นพดล   (15)
 • ผช.อิทธิพล   (239)
 • สุพัตรา   (82)
 • ปาวลี   (122)
 • ปรางทิพย์   (127)
 • รพ.สต.ทุ่งพระ   (979)
 • รพ.สต.ดงกลาง   (912)
 • รพ.สต.ทุ่งลุยลาย   (894)
 • รพ.สต.โนนคูณ   (906)
 • รพ.สต.หนองหญ้าโก้ง   (993)
 • รพ.สต.ผาเบียด   (808)
 • รพ.สต.ดงบัง   (875)
 • รพ.สต.ห้วยยาง   (1016)
 • รพ.สต.ทุ่งนาเลา   (174)