• สาธารณสุขอำเภอ   (25)
 • ผช.นพดล   (15)
 • ผช.อิทธิพล   (240)
 • สุพัตรา   (211)
 • ปาวลี   (311)
 • ปรางทิพย์   (183)
 • รพ.สต.ทุ่งพระ   (2766)
 • รพ.สต.ดงกลาง   (1137)
 • รพ.สต.ทุ่งลุยลาย   (2665)
 • รพ.สต.โนนคูณ   (2465)
 • รพ.สต.หนองหญ้าโก้ง   (2724)
 • รพ.สต.ผาเบียด   (2267)
 • รพ.สต.ดงบัง   (1921)
 • รพ.สต.ห้วยยาง   (2823)
 • รพ.สต.ทุ่งนาเลา   (1043)