• สาธารณสุขอำเภอ   (25)
 • ผช.นพดล   (15)
 • ผช.อิทธิพล   (240)
 • สุพัตรา   (88)
 • ปาวลี   (226)
 • ปรางทิพย์   (162)
 • รพ.สต.ทุ่งพระ   (1792)
 • รพ.สต.ดงกลาง   (176)
 • รพ.สต.ทุ่งลุยลาย   (1700)
 • รพ.สต.โนนคูณ   (1538)
 • รพ.สต.หนองหญ้าโก้ง   (1779)
 • รพ.สต.ผาเบียด   (1362)
 • รพ.สต.ดงบัง   (1016)
 • รพ.สต.ห้วยยาง   (1844)
 • รพ.สต.ทุ่งนาเลา   (348)