• สาธารณสุขอำเภอ   (18)
 • ผช.นพดล   (14)
 • ผช.อิทธิพล   (211)
 • สุพัตรา   (67)
 • ปาวลี   (117)
 • ปรางทิพย์   (105)
 • รพ.สต.ทุ่งพระ   (811)
 • รพ.สต.ดงกลาง   (741)
 • รพ.สต.ทุ่งลุยลาย   (726)
 • รพ.สต.โนนคูณ   (771)
 • รพ.สต.หนองหญ้าโก้ง   (815)
 • รพ.สต.ผาเบียด   (650)
 • รพ.สต.ดงบัง   (706)
 • รพ.สต.ห้วยยาง   (841)
 • รพ.สต.ทุ่งนาเลา   (145)