• สาธารณสุขอำเภอ   (25)
 • ผช.นพดล   (15)
 • ผช.อิทธิพล   (240)
 • สุพัตรา   (121)
 • ปาวลี   (164)
 • ปรางทิพย์   (149)
 • รพ.สต.ทุ่งพระ   (1337)
 • รพ.สต.ดงกลาง   (1269)
 • รพ.สต.ทุ่งลุยลาย   (1247)
 • รพ.สต.โนนคูณ   (1167)
 • รพ.สต.หนองหญ้าโก้ง   (1343)
 • รพ.สต.ผาเบียด   (1140)
 • รพ.สต.ดงบัง   (1235)
 • รพ.สต.ห้วยยาง   (1385)
 • รพ.สต.ทุ่งนาเลา   (283)